Thai Local Cuisine Version 1.0

สถานที่ท่องเที่ยว


0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 Vote)
Loading ... Loading ...

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : กว๊านพะเยา ความหมายของคำว่า "กว๊าน" ตามภาษาพื้นเมือง หมายถึงบึง เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ใจกลางเมืองพะเยา มีทิวเขาเป็นฉากหลังเกิด จากน้ำที่ไหลมาจากห้วยต่างๆ18 สาย มีพันธ์ปลาน้ำจืดกว่า 48 ชนิด มีเนื้อที่ 12,831 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาต่างๆ ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา มีส่วนทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

4 views

0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 Vote)
Loading ... Loading ...

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัดน่าน ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน (หอคำ) มีของโบารณที่สำคัญในพิพิธภัณฑ์ เช่น งาช้างดำ หีบพระธรรมไม้แกะสลัก ฝีมือช่างสกุลน่าน สมุดข่อยอาณาจักรหลักคำกฎหมายเมืองน่าน ครุฑยุคนาค ฝีมือช่างล้านนา ศิลาจารึกหลักที่ 64 อักษรสุโขทัย กล่าวถึงการกระทำสัตย์สาบานช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดศึกสงครามระหว่างเจ้าพระยาผากอง เจ้าผู้ครองนครน่าน และพระมหาธรรมราชาที่ 2 กษัตริย์แห่งสุโขทัย ศิลาจารึกหลักที่ 74 อักษรธรรมล้านนา กล่าวถึงพญาพลเทพกุรไชย เจ้าเมืองน่าน ได้ทำการบูรณะพระมหาวิหารให้วัดหลวงกลางเวียง (วัดช้างค้ำ)

19 views

1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (1 Vote)
Loading ... Loading ...

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : เจดีย์ยุทธหัตถี เป็นโบราณสถาน ลักษณะของเจดีย์ยุทธหัตถี เป็นศิลปะแบบสุโขทัย ชาวบ้านมักเรียกว่า เจดีย์ชนช้าง เป็นเจดีย์ที่เก่าแก่อยู่คู่กับจังหวัดตากมาจนถึงปัจจุบัน

28 views

2 votes, average: 4.00 out of 52 votes, average: 4.00 out of 52 votes, average: 4.00 out of 52 votes, average: 4.00 out of 52 votes, average: 4.00 out of 5 (2 Vote)
Loading ... Loading ...

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ผู้สร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ได้แก่พญามังราย, พญางำเมือง และ พ่อขุนรามคำแหง ถือเป็นศูนย์กลางของตัวเมืองเชียงใหม่

27 views

0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 Vote)
Loading ... Loading ...

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : หอนาฬิกาเชียงราย สร้างเมื่อปี 2510 ออกแบบการสร้างโดยอ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มีความงดงามอ่อนช้อยตามแบบฉบับศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะและ มีระบบแสง สี เสียง อลังการมาก น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง

3 views

0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 Vote)
Loading ... Loading ...

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : วัดพระบรมธาตุนครชุม มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยตอนต้น ตาม หลักศิลาจารึก หลักที่ 3 (จารึกนครชุม) ที่พบบริเวณมุขเด็ดของพระวิหาร ยอดพระเจดีย์ สวยงามด้วยฉัตรแบบพม่าต่อมาได้มีการปฏิสังขรณ์วัดซึ่งมีสภาพทรุดโทรมจากการถูกทิ้งร้างมานาน (จากครั้งกำแพงเมืองนครชุมพังลงเนื่องจากถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ) โดยได้บูรณะพระเจดีย์ขึ้นใหม่เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ทรงมอญองค์เดียว ครอบแทนพระเจดีย์เดิมทั้งสามองค์

54 views

1 4 5 6

© 2015 โครงการวิจัยการจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 E-mail​ : info.thailocalcuisine@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 082-998-8455