Thai Local Cuisine Version 1.0

ข้าวแคบ

 ข้าวแคบ เป็นอาหารว่างชนิดหนึ่ง ที่มีวิธีทำคล้ายข้าวเกรียบปากหม้อ แต่การทำข้าวแคบ เป็นการนำเอาแผ่นแป้งไปตากแดดให้แห้ง ทำให้สุกโดยปิ้งหรือทอด นิยมเก็บไว้รับประทานในงานเทศกาลสำคัญ เช่น ปีใหม่เมือง งานบวชลูกแก้ว งานปอยหลวง (รัตนา พรหมพิชัย, 2542, หน้า 809) ปัจจุบัน ยังนิยมรับประทานกันอยู่ มีขายทั่วไปในท้องตลาดในภาคเหนือตอนบน (ลัดดา กันทะจีน, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2550)

ที่มา : รัตนา พรหมพิชัย. (2542). ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (เล่ม 2, หน้า 809). กรุงเทพฯ:
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.


ส่วนผสม

1.ข้าวสารเหนียว 1 ลิตร
2.งา 3 ช้อนโต๊ะ
3.เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีการทำ

1. ล้างข้าวสารเหนียวให้สะอาด แช่ไว้ 1 คืน
2. ล้างข้าวสารเหนียวที่แช่แล้วอีกครั้งหนึ่ง และนำมาโม่ด้วยโม่หิน จะได้แป้งสำหรับทำข้าวแคบ
3. ผสมงาดำและเกลือลงในน้ำแป้ง คนให้เกลือละลาย
4. คลุมหม้อด้วยผ้าขาวบาง ตั้งน้ำให้เดือด ละเลงแป้งลงบนผ้าเป็นแผ่นวงกลม
5. พอแป้งสุก ใช้ไม้พายช้อนขึ้น
6. วางแป้งลงบนแผ่นหญ้าคา ทำต่อเรื่อยๆ จนเต็ม
7. ตากแดดให้แห้ง ประมาณ 2 วัน
8. ย่างแผ่นแป้งกับเตาถ่านจนเหลืองทั่ว

เคล็ดลับในการปรุง

ใช้แผ่นหญ้าคา สำหรับวางข้าวแคบที่ละเลงสุกใหม่ ทำให้แป้งข้าวแคบแกะออกได้ง่าย
เคล็ดลับในการเลือกส่วนผสม
ให้ใช้ข้าวสารเหนียวที่เม็ดหัก หรือเรียกว่า ข้าวต่อน จะทำให้โม่ละเอียดง่าย

คุณค่าทางโภชนาการ (Nutrition)© 2015 โครงการวิจัยการจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 E-mail​ : info.thailocalcuisine@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 082-998-8455